הושענא רבה, כוחה של תפילה

הרב יוסף צבי בן פורת
הושענא רבה, כוחה של תפילה | תשפ"ב
Share this