הוראות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לנתינת מע"ע ומניעת גזל מתנות עניים

הרב יוסף אפרתי
הוראות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לנתינת מע"ע ומניעת גזל מתנות עניים | תשע"ד
Share this