ההוכחה שירושלים שלנו מכל הדתות, וחשיבות התפילות בימנו במקום קורבנות של בית המקדש

הרב אורי בלוי
ההוכחה שירושלים שלנו מכל הדתות, וחשיבות התפילות בימנו במקום קורבנות של בית המקדש | תשפ"ב
Share this