הדבר הרוחני היחיד שישנו בציבור החרדי בירושלים ואינו נמצא בציבור החרדי בב''ב והנפק''מ בזה

הרב משה יעקב קליין
הדבר הרוחני היחיד שישנו בציבור החרדי בירושלים ואינו נמצא בציבור החרדי בב''ב והנפק''מ בזה | תשפ"ב
Share this