הדאגה לצרכי החבר אף על חשבון רוחניות עצמו, לימוד התורה מתוך השתוקקות ודביקות בה

הרב שאול אלתר
הדאגה לצרכי החבר אף על חשבון רוחניות עצמו, לימוד התורה מתוך השתוקקות ודביקות בה | תשפ"ב
Share this