הגדר של תינוק שנשבה למעשה בזמנינו, ובחיוב ללמד את בנו אומנות, ובחיוב של כל אחד גם אם אינו לומד בישיבה להתרחק מסביבה של קילקול רוחני

הרב יהודה סילמן
הגדר של תינוק שנשבה למעשה בזמנינו, ובחיוב ללמד את בנו אומנות, ובחיוב של כל אחד גם אם אינו לומד בישיבה להתרחק מסביבה של קילקול רוחני | תשע"ט
שו"ת עם הרב סילמן
Share this