הגדה של פסח, מתחיל בגנות ומסיים בשבח

הרב יוסף צבי בן פורת
הגדה של פסח, מתחיל בגנות ומסיים בשבח | תשפ"א
Share this