הביאני אל בית היין, להכניס את לימוד התורה לפנימיותו של האדם ומעלת לימוד פנימיות התורה - בישיבת 'אור אלחנן' חב''ד, אידיש

הרב שאול אלתר
הביאני אל בית היין, להכניס את לימוד התורה לפנימיותו של האדם ומעלת לימוד פנימיות התורה - בישיבת 'אור אלחנן' חב''ד, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this