האם שומר חייב בגרמא, היזק שאינו ניכר, וארבעה דברים

הרב שלמה הלברטל
האם שומר חייב בגרמא, היזק שאינו ניכר, וארבעה דברים | תשפ"ב
Share this