האם שוכר יכול להתנגד לחתום על חוזה שכירות שכתוב באופן קיצוני לטובת המשכיר אחרי שסיכמו בע''פ שילכו לחתום

הרב יהודה סילמן
האם שוכר יכול להתנגד לחתום על חוזה שכירות שכתוב באופן קיצוני לטובת המשכיר אחרי שסיכמו בע''פ שילכו לחתום | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this