האם קומת מינוס אחד נחשבת כבור לעניין תקיעות שופר ונפק''מ לעזרת נשים?

הרב יהודה סילמן
האם קומת מינוס אחד נחשבת כבור לעניין תקיעות שופר ונפק''מ לעזרת נשים? | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן
Share this