האם ערב חייב כשהמלווה מתרשל בגבית החוב

הרב יהודה סילמן
האם ערב חייב כשהמלווה מתרשל בגבית החוב | תשע"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this