האם עדיף שיהיה חוט ארוך משאר כל חוטי הציצית, ואכילת בסקוויט בשבת שחרוט שם החברה וכן אכילת עוגיות חיוכים

הרב יהודה סילמן
האם עדיף שיהיה חוט ארוך משאר כל חוטי הציצית, ואכילת בסקוויט בשבת שחרוט שם החברה וכן אכילת עוגיות חיוכים | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this