האם עבד כנעני נחשב קרובו של בנו העבד

הרב שלמה גוטפריד
האם עבד כנעני נחשב קרובו של בנו העבד | תשפ"ב
Share this