האם מותר לתקוע לאחר התפילה בראש השנה את שיטת החזו''א 'מריע מתוך השבר' לפי הגרח''ק

הרב יהודה סילמן
האם מותר לתקוע לאחר התפילה בראש השנה את שיטת החזו''א 'מריע מתוך השבר' לפי הגרח''ק | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this