האם מותר להגיד למלווה 'תודה רבה ותזכה למצוות', והאם מותר להתנות עם הלווה שיתחזק במצוות?

הרב יהודה סילמן
האם מותר להגיד למלווה 'תודה רבה ותזכה למצוות', והאם מותר להתנות עם הלווה שיתחזק במצוות? | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this