האם לברך 'הגומל' כשנסע ליד קומץ ערבי זועם ויורה לכיוונו

הרב יהודה סילמן
האם לברך 'הגומל' כשנסע ליד קומץ ערבי זועם ויורה לכיוונו | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן
Share this