האם כדאי לדחות את המילה כדי למנוע חילול שבת

הרב אברהם דרעי
האם כדאי לדחות את המילה כדי למנוע חילול שבת | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this