האם יש מעלה באשה מכוערת, והאם ראוי שגבר יתאמץ להראות יפה בעיני אשתו והסביבה

הרב יהודה סילמן
האם יש מעלה באשה מכוערת, והאם ראוי שגבר יתאמץ להראות יפה בעיני אשתו והסביבה | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this