האם יש חיוב ללמוד תורה בט' באב

הרב יצחק יוסף
האם יש חיוב ללמוד תורה בט' באב | תשע"ז
Share this