האם גוי או כלב מצילים מאיסור מגולה?

הרב יהודה סילמן
האם גוי או כלב מצילים מאיסור מגולה? | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this