האם במצות כיבוד הורים אפשר לכוון על מנת לקבל פרס שהרי כתוב 'למען יאריכון'

הרב יהודה סילמן
האם במצות כיבוד הורים אפשר לכוון על מנת לקבל פרס שהרי כתוב 'למען יאריכון' | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this