האם אתה יודע איזו פעולה נקראת 'מכשירי' אוכל נפש

הרב אליעזר בן פורת
האם אתה יודע איזו פעולה נקראת 'מכשירי' אוכל נפש | תש"פ
Share this