האוקראינים משלמים היום על אכזריותם בעבר

הרב יוסף צבי בן פורת
האוקראינים משלמים היום על אכזריותם בעבר | תשפ"ג
Share this