האהבה העצומה שיש לאדם חרדי לכל יהודי ויהודי מכלל ישראל - הקדמה לקראת שבת אירוח בבני ברק

הרב משה יעקב קליין
האהבה העצומה שיש לאדם חרדי לכל יהודי ויהודי מכלל ישראל - הקדמה לקראת שבת אירוח בבני ברק | תשע"ט
Share this