דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעתו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו

הרב מנחם שטיין
דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעתו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו | תשע"ה
Share this