דף יומי, מסכת זבחים דף נה עמוד ב'

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת זבחים דף נה עמוד ב' | תשע"א
Share this