דעות ניתן לשנות אך מידות עוברות בגנים, לכן אברהם שלח את אליעזר לחרן למצוא שידוך ליצחק

הרב יחזקאל שינפלד
דעות ניתן לשנות אך מידות עוברות בגנים, לכן אברהם שלח את אליעזר לחרן למצוא שידוך ליצחק | תשפ"א
Share this