דיני פרוזבול, חובות שאינם הלואה האם משמטים?

הרב אברהם צבי הכהן
דיני פרוזבול, חובות שאינם הלואה האם משמטים? | תשע"ה
Share this