דיני ספק חיוב במצות צדקה, וישוב אמאי אין מברכים על מצוות צדקה (חידושי הרי"ם חו"מ סימן צ"ז סק"א)

הרב שאול אלתר
דיני ספק חיוב במצות צדקה, וישוב אמאי אין מברכים על מצוות צדקה (חידושי הרי"ם חו"מ סימן צ"ז סק"א) | תש"פ

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this