דיני סחיטה בשבת, סימן ש"כ

הרב חיים צבי שפירא
דיני סחיטה בשבת, סימן ש"כ | תשע"ד
Share this