דיני מוקצה, חפץ של שני שותפים

הרב שלום יוסף גלבר
דיני מוקצה, חפץ של שני שותפים | תשע"ז
Share this