דיני מוקצה, בסיס לאיסור ולהיתר

הרב שלום יוסף גלבר
דיני מוקצה, בסיס לאיסור ולהיתר | תשע"ז
Share this