'דיני השבה במטבע גזולה'

הרב שאול אלתר
'דיני השבה במטבע גזולה' | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this