דיני ברכת משיב הרוח, הלכות תפילין סימן מא

הרב יהודה אריה דינר
דיני ברכת משיב הרוח, הלכות תפילין סימן מא | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this