דיני אכילה קודם עלות השחר בתענית ציבור

הרב צבי פרידמן
דיני אכילה קודם עלות השחר בתענית ציבור | תשע"ז
Share this