דין שומע כעונה והרהור, במצוות שבדיבור

הרב שלמה גוטפריד
דין שומע כעונה והרהור, במצוות שבדיבור | תשפ"ב
Share this