דין נהנה, דר בחצר חבירו, יורד, ומשתרשי ליה

הרב יהונתן דה האס
דין נהנה, דר בחצר חבירו, יורד, ומשתרשי ליה | תשפ"ב
Share this