דין יורד בשוכר דירה שהתקין בה מזגן

הרב יוסף פליישמן
דין יורד בשוכר דירה שהתקין בה מזגן | תשפ"ב
Share this