דברי המהר"ל אודות הצורך לפתוח את ההגדה בגנות, שיעור שני

הרב רפאל יוכפז
דברי המהר"ל אודות הצורך לפתוח את ההגדה בגנות, שיעור שני | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this