גט שנעשה בערכאות של גויים

הרב אבישלום שמן
גט שנעשה בערכאות של גויים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this