גזל אחד מחמישה, שנים שהפקידו, וירושת ספק (ב')

הרב ישעיהו לוי
גזל אחד מחמישה, שנים שהפקידו, וירושת ספק (ב') | תשפ"ב
Share this