גזיזת שערות הראש או הזקן בשבת או בחול בסם או המשחה

הרב שלמה גוטפריד
גזיזת שערות הראש או הזקן בשבת או בחול בסם או המשחה | תשפ"ב
Share this