גור בארץ הזאת ואהיה עמך - לחיות חיי עולם הבא גם בעולם הזה, אידיש

הרב שאול אלתר
גור בארץ הזאת ואהיה עמך - לחיות חיי עולם הבא גם בעולם הזה, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this