גדרי זמן חלות הירושה בשעת מיתה

הרב שאול אלתר
גדרי זמן חלות הירושה בשעת מיתה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this