ברכת המזון, מרד בר כוכבא והרוגי ביתר – עיון פרשני היסטורי ומחשבתי, ע"י מכון 'סוד העיבור'

הרב ד"ר בני גזונדהייט
ברכת המזון, מרד בר כוכבא והרוגי ביתר – עיון פרשני היסטורי ומחשבתי, ע"י מכון 'סוד העיבור' | תש"פ
Share this