בעקבות חוקרים מארה"ב שגילו תגלית חדשה לתיאוריית היווצרות היקום, פרשת שמיני

הרב מרדכי דוד נויגרשל
בעקבות חוקרים מארה"ב שגילו תגלית חדשה לתיאוריית היווצרות היקום, פרשת שמיני | תשע"ד
Share this