בענין 'שומע כעונה בקול רם' בשיטת 'בית הלוי' והחזון איש, שיעור מקיף בקדימה בברכות

הרב בן ציון הכהן קוק
בענין 'שומע כעונה בקול רם' בשיטת 'בית הלוי' והחזון איש, שיעור מקיף בקדימה בברכות | תשע"ח
Share this