בענין קידוש החודש בזמן הזה, ושכחת יעלה ויבוא בלילי ראש חודש

הרב שאול אלתר
בענין קידוש החודש בזמן הזה, ושכחת יעלה ויבוא בלילי ראש חודש | תשפ"ג
Share this