בענין קביעות עיתים לתורה

הרב משה שפירא זצ"ל
בענין קביעות עיתים לתורה | תשס"ז
Share this